Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaikari ikari
5012 2a48 350
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaherbatkowa herbatkowa
3611 3d05 350
...nie ma takiego cierpienia, jakie mógłby nam zadać świat, w porównaniu z tym, które jesteśmy sobie w stanie zadać sami we własnej wyobraźni.
— Mateusz Grzesiak "Psychologia relacji"
Reposted fromte-quiero te-quiero viazapachsiana zapachsiana
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś Cię obrazi, bij. Gdy Cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa Tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompatlula patlula viatoffifee toffifee
- Można kochać i nie być z tym kimś. Wystarczy, że uczucie nie jest odwzajemnione albo że ta druga strona nie jest wolna.
- I można być wiernym takiej osobie przez dłuższy czas?
- Jeżeli to ta jedyna, to chyba warto czekać, prawda?
- Czyli nie jest pan sam?
- Nie w sercu.
— Marc Levy: "Jeszcze się spotkamy"
Reposted frompensieve pensieve viatoffifee toffifee
Nie da się starać za dwoje. Można próbować i może nawet przez jakiś czas się udaje, bo wmawiasz sobie, że jest ok, że to nie Jego wina, że On chce.  Ale w końcu coś pęka i się wie, że nie można tak dłużej. Bo po prostu jedno serce tego nie uciągnie.
— po prostu.
Reposted fromfantazja fantazja viatoffifee toffifee
0876 4175 350
Reposted fromtwice twice viakabliukai kabliukai
9537 9f89 350
Reposted fromvianne vianne vialittledarling littledarling
8310 e192 350
4463 9af6 350

   mmm. ♥
Reposted fromkonwalia konwalia viaszalony-virus szalony-virus
9659 8c47 350
4553 17c3 350
Reposted fromrol rol viasurpriseme surpriseme
Nieuprzejmość, to imitacja siły słabego człowieka.
— Eric Hoffer
Reposted fromrailus railus viasurpriseme surpriseme
Reposted fromshakeme shakeme viaszalony-virus szalony-virus
8507 a80a 350
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
5144 971c 350
Reposted fromfatu fatu viaikari ikari
4809 4773 350
Reposted fromiamstrong iamstrong viatoffifee toffifee
1361 df18 350
Reposted fromrol rol viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl